Pilotprojekt i Småland för yrkesintroduktion

7 november 2013

Nyhet Skogsindustrierna och Trä och Möbelföretagen, TMF, har tillsammans med GS-facket startat ett pilotprojekt för att etablera yrkesintroduktion i Småland. Projektet drivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Flera utbildningsleverantörer, exempelvis Nässjö Träcentrum är involverade. Alla sågverk och hyvlerier inom regionen erbjuds möjlighet att delta. Aktiviteter för att informera medlemsföretagen kommer att ske under vintern. Målsättningen är att komma igång ute på företagen under första halvan av 2014. Parallellt med detta sker insatser för att starta motsvarande projekt för andra branscher inom Industriarbetsgivarna.

Läs även artikeln "Nytt avtal om yrkesintroduktion"

Mårten Ericsson Rådgivare, kompetensförsörjning arbetsmarknad
Mobil: 070-342 86 34
Arbete: 036-30 32 60
Email: marten.ericsson@industriarbetsgivarna.se

Mårten Ericsson.JPG