Industriarbetsgivarnas rådgivning

4 januari 2013

Vår service För att besvara frågor från medlemsföretagen angående personalärenden eller fackliga relationer samt lag- och avtalstolkning, erbjuder Industriarbetsgivarna en särskild arbetsgivarrådgivning.

För denna typ av frågor hänvisar vi medlemsföretagen i första hand till vårt rådgivningsnummer eller e-post: 08 - 762 67 70 eller via e-post: rad@industriarbetsgivarna.se.

Industriarbetsgivarna Rådgivning
Arbete: 08-762 67 70
Email: rad@industriarbetsgivarna.se