Skogsindustrin moderniserar förslagsreglerna på arbetsmarknaden

12 december 2013

Nyhet Skogsindustrierna säger upp det så kallade förslagsavtalet med fackföreningarna inom massa- och pappersindustrin. Skogsindustrin är därmed den sista sektorn inom basindustrin som avskaffar förslagsavtal enligt gammal modell. Övriga förbund inom Industriarbetsgivarna sade upp sina förslagsavtal 2008.

Skälen till att arbetsmarknadens parter anser att förslagsavtal tjänat ut sin rätt är flera. Ett av de viktigaste skälen är att det har skett en generell gynnsam utveckling mot mer kvalificerade jobb med högre kompetenskrav. Idag är det inte ovanligt med exempelvis ingenjörsutbildning för det som av tradition kallas arbetaryrken. Förbättringsförslag är helt enkelt i dag ett led i den anställdes vanliga arbetsuppgifter. När förslagsavtalet tillkom rådde inte samma positiva synsätt när det gäller förväntningar på vad en medarbetare skulle bidra med, utan särskild ersättning.

Den ålderdomliga strukturen med förslagsavtal, som ursprungligen avtalades 1985, är i dag i vissa fall hämmande för verksamheten och samarbetet på arbetsplatsen.  Det är kontraproduktivt när idéer inte kommer fram och anställda håller igen istället för att delta i det arbete med förbättringar som är vardagsmat i konkurrensutsatt industri idag.

Ytterligare skäl till att ett centralt förslagsavtal tjänat ut sin rätt är att behoven av att införa olika former av incitament och belöningssystem vid sidan av den ordinarie lönen skiljer sig åt mellan företag. Det gör det naturligt att det är till varje företag att besluta om det ska finnas eller inte och hur det i sådant fall bör utformas.

_HFA4791_web.jpg