Tillfällig ändring i tillämpningen av omställningsavtalet för tjänstemän

17 december 2013

NYHET Enligt omställningsavtalet kan omställningstid även ges till en anställd som slutar sin anställning utan att uppsägning skett, om det klart framgår att den anställde slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist.

En motsvarande möjlighet för rätt till AGE införs nu tillfälligt för anställningar som enligt överenskommelse upphör på grund av arbetsbrist efter den 29 augusti i år. Denna möjlighet kommer att finnas under ett år eller till dess att parterna dessförinnan gör en ändring med motsvarande innehåll direkt i omställningsavtalet. AGE är avgångsersättning för tjänstemän som har fyllt 40 år och har minst fem års anställning i företaget.

Rätt till AGE när anställningen upphör utan att uppsägning gjorts förutsätter således en överenskommelse mellan företaget och den anställde. Företaget och lokal fackförening ska vara överens om att det finns en övertalighet vid företaget, vilket ska styrkas med skriftlig dokumentation, exempelvis förhandlingsprotokoll.

Se medlemscirkulär 8/2013 från Svenskt Näringsliv 2013-09-17