Trygghet och Flexibilitet för stålindustrin

3 december 2013

NYHET Industriarbetsgivarna har tillsammans med IF Metall genomfört två seminarier i Stockholm och Örebro om det nya arbetstidsavtalet för stålindustrin. Seminarierna var mycket välbesökta, totalt deltog ca 160 chefer och fackliga representanter från stålföretag runtom i landet.

Systemet, som innebär att arbetstiden kan varieras utifrån verksamhetens behov, förklarades och diskuterades och många frågor avhandlades. Outokumpu Stainless i Nyby, Erasteel Kloster och Seco Tools presenterade hur de använder systemet och berättade om sina erfarenheter.

Läs mer om Trygghet och Flexibilitet och ladda ner materialet som PDF

Robert Schön Förhandlare
Mobil: 070-594 63 70
Arbete: 08-762 67 32
Email: robert.schon@industriarbetsgivarna.se

Robert Schönn.jpg