Välkommen till Industriarbetsgivarnas nya webbplats

10 januari 2013

Medlemsservice Idag lanseras Industriarbetsgivarnas nya webbplats.

Den 21 september 2012 bildades nya Industriarbetsgivarna som är en ren arbetsgivarorganisation med syfte att förhandla för, och ge arbetsgivarservice till, de fyra förbunden Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och SVEMEK.

Tillsammans har nya Industriarbetsgivarna 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda. I Industriarbetsgivarna samarbetar förbunden i frågor som rör service till medlemsföretagen, exempelvis juridisk rådgivning, fackliga förhandlingar, expertstöd, telefon- och Internetrådgivning, kurser och utbildningar anpassade till industriföretag.

På den nya webbplatsen finns nu all information samlad. De tidigare webbplatserna för Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna (arbetsgivardelen) ersätts nu av www.industriarbetsgivarna.se.

- Vi bildade Industriarbetsgivarna för att bli kraftfullare. Vi representerar kärnan av svensk basindustri och vår samlade röst kommer därför betyda mer nu när vi är större och starkare. Vi kommer att gemensamt förhandla avtal på fler avtalsområden inom industrin, och kommer därför få större möjligheter att utveckla, försvara och värna industrins samlade intressen. Och vi kommer att bygga kompetens på ett bättre sätt, när vi nu samlar alla våra resurser till ett gemensamt kansli. En gemensam webbplats där våra resurser koncentreras är ytterligare ett steg på den vägen, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Varje bransch har en egen del på webbplatsen som man når via startsidan. Där kommer man att kunna hitta branschspecifik information, och det kan man också göra under respektive rubriker som till exempel Kollektivavtal och Arbetsgivarguiden.

Områdena Kollektivavtal, Arbetsgivarguiden och Utbildning och konferenser är delar på webbplatsen som innehåller information som medlemsföretagen ofta använder. Vissa delar på webbplatsen är enbart till för våra medlemmar och kräver därför inloggning. Till höger kan du läsa mer om hur du skapar ett användarkonto.

Vi strävar hela tiden efter att informationen ska vara lätt att hitta på webbplatsen. Har du synpunkter eller förslag på förbättringar får du gärna kontakta oss!