100 träföretag i Småland har fått information om Yrkesintroduktion

28 oktober 2014

NYHET Sedan början av maj har närmare 100 småländska träföretag fått information om Yrkesintroduktion.

Industriarbetsgivarna, Trä och Möbelföretagen och GS-facket har gemensamt drivit detta pilotprojekt, med finansiering av Arbetsmarknadsdepartementet. Företagsbesöken har genomförts av på Niclas Svensson, som anlitats speciellt för detta uppdrag. Målgruppen har varit såväl sågverksföretag som övrig träindustri. Det har handlat om att ge information om yrkesintroduktion på plats med företagens kompetensförsörjning i fokus. Nu ska pilotprojektet utvärderas, för att dra lärdomar inför en eventuell fortsättning i resten av landet.