Arbetsmiljön i centrum på seminarium

7 maj 2014

Ny rapport Arbetsmiljön har förbättrats markant under senare decennier, men ofta skildras verkligheten betydligt mer negativt. För svenska företag står arbetsmiljön högt på agendan, visar en ny rapport. Men utmaningarna är många, konstaterade fackliga företrädare och arbetsgivare på ett seminarium den 6 maj som anordnades av Svenskt Näringsliv. Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten deltog i seminariet.

Under seminariet diskuterades Svenskt Näringslivs nya rapport om aktuell statistik kring arbetsmiljö och hur utvecklingen har sett ut. Rapporten ger en bild av hur arbetsgivarna ser på arbetsmiljöfrågorna och vilka förändringar som kommer att påverka arbetsmiljöarbetet framöver.

- Arbetet med arbetsmiljöfrågor är mycket viktigt för oss, sade Per Hidesten. Industrin är en särskilt utsatt plats som har jobbat framgångsrikt med arbetsmiljöfrågorna under många år.

Rapporten visar att det har skett en stor förbättring i den fysiska arbetsmiljön de senaste decennierna. Från mitten av 50-talet fram till 2013 sjönk antalet dödsolyckor i Sverige från 400 personer årligen till 33 personer. Inom bas- och processindustrin sker samma positiva utveckling.

- Det är viktigt att lyfta fram att arbetsmiljön inte alls ser så mörk och dyster ut som man kan tro när man läser vissa tidningar, sade Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv och en av författarna till den nya rapporten ”Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö”.

- Sverige har bland världens bästa arbetsmiljö. Idag finns ett långsiktigt strategiskt samarbete mellan arbetsgivare, fack och partsgemensamma organisationer. Detta ser vi som ett viktigt arbete framöver där psykosociala frågor, ny teknik, nya arbetssätt och helt nya branscher så som inhyrnings- och entreprenörslösningar kan komma att förändra arbetsmiljöarbetet, sade Per Hidesten.

Ta del av rapporten

Fotograf Sören Andersson

_HFA4791_web.jpg