Att förebygga arbetsrelaterad stress, engelsk version

17 december 2014

Nyhet På senaste nätverksmötet framfördes önskemål om att få AV:s ADI 688 ”Att förebygga arbetsrelaterad stress” översatt till engelska. Den är nu är framtagen och finns på nedan länk.

Den engelska versionen hittar du här.