Årets lönestatistik är klar!

10 februari 2014

Nyhet Svenskt Näringsliv samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Rapporten ”Fakta om löner i våra medlemsföretag” är en övergripande sammanställning av slutresultatet av årets undersökning, som avser lönerna i september månad 2013. Här redovisas lönenivåer, lönespridning och löneutveckling för arbetare respektive tjänstemän fördelat på näringsgren. Sist finns en kortfattad kvalitetsredovisning av lönestatistiken.

Lönerna i Svenskt Näringslivs medlemsföretag var i september 2013 i genomsnitt 26 400 kronor i månaden för arbetare och 37 700 kronor i månaden för tjänstemän. Mellan september 2012 och september 2013 var löneutvecklingen 1,9 procent för arbetare och 2,0 procent för tjänstemän. Löneutvecklingen har varierat över tiden både för tjänstemän och för arbetare, men den genomsnittliga löneutvecklingen per år under den senaste treårsperioden har varit 2,4 procent för både arbetare och för tjänstemän.

Rapporten återfinns i sin helhet här

Inom kort kommer publikationen ”Fakta om löner 2013” som innehåller lönestatistik per yrke och åldergrupp att skickas från Svenskt Näringsliv till alla företag som har bidragit till lönestatistiken. Den företagsspecifika lönestatistiken kan som vanligt hämtas elektroniskt på webben. Det förutsätter att företaget har anmält en behörig användare till WebStat, mer information hittar du här.