Avtal om yrkesintroduktion

25 augusti 2014

Nyhet Under hösten genomför Industriarbetsgivarna och IF Metall en gemensam informationssatsning för att öka kännedomen och kunskapen om avtalen.

Informationssatsning kring yrkesintroduktionsavtalen

Avtalen om yrkesintroduktion träffades hösten 2010 mellan Industriarbetsgivarna och IF Metall. Avtalen innebär en möjlighet för er som företag att säkra framtida kompetensbehov och ge unga en effektiv start på yrkeslivet. Detta genom att ni genom utbildning och handledning förser den yrkesintroduktionsanställde med just de kunskaper som ert företag är i behov av. Fr.o.m. januari 2014 blev det även möjligt för arbetsgivare att få ett ekonomiskt stöd för YI-anställningar. All information kring avtalen om yrkesintroduktion finns samlad på www.industriarbetsgivarna.se/yrkesintroduktion.
 
Aktiviteter hösten 2014
För att öka kännedomen och kunskapen om dessa avtal så genomför Industriarbetsgivarna och IF Metall just nu en gemensam informationssatsning. Bland annat så behandlar höstens regionträffar avtalen om yrkesintroduktion och frågor kring dessa.  
 
Vill ni veta mer, men har inte möjlighet att delta på regionträffarna?
Har man som företag inte möjlighet att delta på regionträffarna så kan Ylva Häggblad, projektledare för informationssatsningen, besöka er arbetsplats för att berätta mer om anställningsformen. Ta kontakt med Ylva om ni önskar boka ett möte!
 
Läs mer om Yrkesintroduktionsanställning här

Då anställningsformen bygger på en gemensam överenskommelse mellan arbetsgivare och lokal facklig part, så ser vi gärna att mötet är partsgemensamt. 
 
För frågor och mötesbokningar, kontakta projektledare Ylva Häggblad på ylva.haggblad@industriarbetsgivarna.se eller 072-579 97 48.