Välkomna till ”Balans i arbetslivet” den 9 april i Stockholm

13 mars 2014

Seminarium Balans i arbetslivet – vårt seminarium om flexibilitet, arbetstid och hälsa – lyfter frågor som är högaktuella enligt senaste månadens medierapportering. Men vad är egentligen fakta och vad är myt i debatten om det gränslösa arbetet, tillgänglighetskraven och stressen?

Vår föreläsare Dan Hasson ger oss djupare inblick i frågorna, med konkreta tips och verktyg för att skapa hälsofrämjande organisationer. Under seminariet kommer vi också att få några företagsexempel från gruv-, stål- och skogsindustrin, hur man kan arbeta målinriktat och förebyggande.

Målgruppen för seminariet är chefer i våra medlemsföretag, både chefer inom produktion och inom HR-/HMS-områdena.

Ta tillfället i akt att nätverka och benchmarka - kom på Mötesplats Industriarbetsgivarna!

Om seminariet

Våra medlemsföretag arbetar intensivt för att möta de allt högre kraven på flexibilitet och snabba förändringar, allt för att öka sin konkurrenskraft. Hur kan man bejaka behovet av flexibilitet utifrån både verksamheternas och arbetstagarnas behov, samtidigt som vi undviker de negativa effekterna och värnar arbetstagarnas hälsa? 
 
Dagens samhälle ställer stora krav på att även arbetstagarna kan nyttja en flexibilitet och själva ha inflytande över olika förhållanden i arbetet. Ett ökat inflytande kan t ex handla om frihet vad gäller arbetstider, var arbetet ska utföras eller om planering och uppläggning av arbetet. Häri finns potential till att skapa en bra balans mellan arbete och fritid. Men det finns också risker som måste hanteras, om gränsen mellan arbete och privatliv riskerar att suddas ut på ett icke önskvärt sätt.
 
Dan Hasson guidar oss igenom ämnet, ger oss konkreta tips och verktyg för att jobba hälsofrämjande och skapa förutsättningar för en hälsosam balans mellan arbete och privatliv för våra medarbetare. Han kommer också att lära oss konsten att stressa rätt!
 
Om Dan Hasson
Dan Hasson är författare med bakgrund som forskare vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Han har doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet och är en mycket uppskattad föreläsare inom både näringslivet och universitetsvärlden.
 
Tid och plats
Onsdagen den 9 april på Jernkontoret - Stora Salen, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm
klockan 09.30-15.00.
 
Pris
500 kr per deltagare (exklusive moms)
kaffe, smörgås och lunch ingår.
Anmälan dig på länken till höger.
Kostnadsfri avbokning görs senast 14 dagar före seminariedagen.
 
Vid frågor kontakta:
Maria Hagberg Forss
tel: 08-762 67 20
 
 

Anmälan
Läs mer och anmälan
Kostnadsfri avbokning görs senast 14 dagar före seminariedagen.