Basindustrins parter i gemensam aktion för arbetsmiljöarbetet

23 januari 2014

Nyhet Arbetsgivar- och arbetstagarparter inom basindustrin oroas av risken att kvalitén i arbetsmiljöinspektionerna urholkas i en kommande omorganisation inom Arbetsmiljöverket. Därför får myndigheten idag, torsdag, ett brev där Industriarbetsgivarna, IF Metall, Pappers och GS-facket slår larm om sina farhågor om en nedrustning i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket ska genomföra en omorganisation, vilket för inspektionsverksamheten kommer att innebära en organisatorisk indelning utifrån sakområden och inte utifrån branschområden. Därtill kommer inspektörerna på sikt i högre grad vara generalister snarare än specialister.

Ordentliga arbetsmiljöinspektioner inom stålverk, gruvor, massa- och pappersbruk och sågverk kräver gedigna och specialiserade kunskaper om de processer och den teknik som verksamheterna består av. Basindustrins parter anser att branschkunniga inspektörer är en förutsättning för att kunna bedriva en meningsfull och kvalificerad inspektion.

Om branschkunskaperna försvinner, kommer det att försvåra förutsättningarna för ett fungerande samarbete mellan Arbetsmiljöverket och företagen, vilket får konsekvenser för det fortsatta gemensamma utvecklingsarbetet kring det högprioriterade säkerhetsarbetet i nämnda branscher.

Cecilia Andersson Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-362 67 77
Arbete: 08-762 67 19
Email: cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se

_HFA0919_web.jpg