Besök Sirius nya webbplats

19 augusti 2014

Nyhet Under sommaren lanserades Sirius nya webbplats på adressen www.industrisirius.se

Sirius är fackförbundens och arbetsgivarnas gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin. På den nya webbplatsen finns information om Sirius fyra fokusområden: arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, kompetens och utbildning, jämställdhet och mångfald, samt ledarskap och medarbetarskap.

Webbplatsen är responsiv och fungerar att använda på så såväl mobil som surfplatta och dator. Information som tidigare har funnits på Industriarbetsgivarnas webbplats finns nu på Sirius webbplats.
 
Besök oss gärna på www.industrisirius.se