Byggnads har sagt upp avtalet med Sveriges Byggindustrier

21 februari 2014

Nyhet Svenska Byggnadsarbetareförbundets (Byggnads) har sagt upp byggavtalet med Sveriges Byggindustrier (BI).

Byggnads har i avtalet med BI fått igenom ökat ansvar för huvudentreprenören samt ökat fackligt inflytande och insyn i hela kedjan. Byggnads har trots detta valt att säga upp avtalet. Fram till den 20 mars har parterna på sig att lösa frågan innan Byggnads kan lägga varsel om konflikt.

Länk till mer information från BI