Byggnads varslar Sveriges Byggindustrier om strejk – kan påverka företag vid Industriarbetsgivarnas medlemsföretag

19 mars 2014

Nyhet Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) har den 19 mars varslat medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier (BI) om stridsåtgärder. Varslet påverkar företag inom gruv-, massa-/pappers-, stål-, metall- och sågverksindustrin samt SVEMEK.

Varslet är utformat i tre etapper att träda i kraft den 1 april, den 8 april och den 15 april. 

Byggnads sade upp avtalet den 21 februari och parterna har inte kommit överens om något nytt avtal. Medlingsinstitutet utser medlare för fortsatta förhandlingar mellan BI och Byggnads.
 
Stridsåtgärderna omfattar cirka 140 byggarbetsplatser. Åtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på företag och på arbetsplatser angivna i Byggnads konfliktobjektslista. Detta kan komma att påverka Industriarbetsgivarnas medlemsföretag, se konfliktsobjektslistan.
 
• Stridsåtgärderna träder ikraft delvis den 1 april 2014, kl. 06:00 (se varsel 1 samt bilaga 1 & 2)
• och utvidgas den 8 april, kl. 06:00 (se varsel 2 samt bilaga 3)
• och utvidgas ytterligare den 15 april, kl 06:00 (se varsel 3 samt bilaga 4)
 
Stridsåtgärderna gäller, enligt Byggnads, till dess att parterna träffar kollektivavtal eller varsel särskilt återkallats eller ändras.
 
- Vi rekommenderar att våra berörda medlemsföretag planerar sin verksamhet utifrån ovan beskrivet varsel och tar kontakt med Industriarbetsgivarna. Det bör noteras att detta varsel inte berör kollektivavtalen inom gruv-, massa/pappers-, stål-, metall- och sågverksindustrin samt SVEMEK, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.
 
Industriarbetsgivarna följer utvecklingen och återkommer vid behov med mer information.
 

Per Widolf Förhandlingschef
Mobil: 070-552 67 24
Arbete: 08-762 67 24
Email: per.widolf@industriarbetsgivarna.se

_HFA1308_web.jpg