Det finns många anledningar till att jobba säkert. Vilka är dina?

29 oktober 2014

Nyhet På arbetsmiljömässan Gilla Jobbet den 22 oktober deltog Petra Einarsson, vd Sandvik Materials Technology (SMT). Här kan du ta del av vad som sades på seminariet som handlade om hur Sandvik Materials Technology arbetar med säkerhetsarbetet.

Är det möjligt att nå målet noll olyckor i en verksamhet som tillverkar material till bland annat rakblad och skalpeller?
– Svaret ”JA” är för mig en självklarhet, säger SMT:s vd Petra Einarsson och fortsätter:
– Men det är en utmaning.  

När Petra tillträdde som vd 2013 blev hon förfärad av de höga olyckstalen. Ett strategiskt arbete påbörjades som har inneburit en kulturförändring vad gäller säkerhetsarbetet på olika nivåer. Dels ett förändringsarbete av individens attityd och dels att tekniken anpassas så att maskinparken blir så säker som möjlig att arbeta med. Dessutom behövs en organisation som jobbar åt samma håll och har dialog mellan chefer och medarbetare.

Enligt en enkät år 2013 ansåg 41 % av medarbetarna att mindre olyckor var en del av jobbet. Man uppgav att de tre vanligaste anledningarna till att man inte agerar säkert på sin arbetsplats var att produktivitet går före säkerhet, man sparar tid och attityden ”jag kan detta, olyckor händer bara andra, inte mig”.

Inom Sandvik Materials Technology gäller idag följande säkerhetsprinciper:

  • Alla arbetsolyckor kan förebyggas
  • Att arbeta säkert är ett villkor för anställning
  • Ledningen har det yttersta säkerhetsansvaret

Som en del i förändringsarbetet ingår också att alla chefer formulerar ett säkerhetsåtagande och Petras är följande:

  • ”Never walk by”, att alltid agera med positiv eller negativ återkoppling
  • Personligen följa upp allvarliga olyckor med samtal med den skadade och dess chef
  • Fokus på mångfald och inkludering (andelen kvinnliga chefer har ökat med 7 % på ett år)

Petra beskriver förändringsarbete som att poppa popcorn i mikron. Först händer inget, sedan poppar det lite (eldsjälarna är med), sedan poppar det mer och mer, för att till sist poppa mycket (fler och fler medarbetare är med).  I ett förändringsarbete finns det alltid de som stretar emot förändringar. Dem ska man inte lägga energi på, sa Petra och drog liknelsen till de opoppade popcornen som alltid blir kvar i påsen.

Förändringsarbetet har gett resultat. År 2012 inträffade 125 olyckor med frånvaro och majoriteten av olyckorna var relaterade till beteenden. 2013 var antalet 88 stycken och i år fram t o m oktober var det 47 stycken. Men antalet inträffade olyckor är fortfarande för högt - alla medarbetare ska vara säkra på jobbet, säger Petra.