Ekonomiskt stöd till arbetsgivaren för att underlätta återgång i arbete

3 april 2014

Nyhet Från den 1 april 2014 kan arbetsgivaren få ekonomiskt stöd för att anpassa och förbättra arbetsplatsen för att underlätta återgång i arbete.

Forskning visar att ju tidigare en insats sätts in, desto större effekt kan den få. Arbetsgivare som värnar om sina anställdas hälsa kan när som helst själva vidta hälsofrämjande åtgärder. Men för att ytterligare stimulera arbetsgivare har regeringen beslutat att ge ekonomiskt stöd för individuella insatser. Bidraget för det arbetsplatsnära stödet går nu direkt till den arbetsgivare som köper stödet istället för som tidigare till företagshälsovården. Stödet är individanpassat och kan användas i ett pågående sjukfall men kommer nu även att kunna sökas i förebyggande syfte. 

Det arbetsplatsnära stödet är en utredande insats och kan konkret handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdes arbetsuppgifter och arbetstider eller för konsultation kring arbetshjälpmedel. Stödet betalas ut med max 7000 kronor per insats. Insats ska köpas av godkänd företagshälsovård, men också av andra företag med likvärdig kompetens. 
 
Stödet administreras och betalas ut av Försäkringskassan och trädde i kraft den 1 april 2014. 
 
En utredande insats kan till exempel användas vid upprepad korttidsfrånvaro, signaler om ohälsa hos den anställde eller om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning. 
 
Stödet tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2014. Idag finns cirka 200 anordnare av företagshälsovård godkända av Försäkringskassan. 
 
Läs mer här
 
Industriarbetsgivarna kommer att skicka ut arbetsgivarinformation/cirkulär angående ämnet inom kort.