EU-kommissionen vill satsa på ökad konkurrenskraft för europeisk bas- och tillverkningsindustri

24 januari 2014

Nyhet Ökad konkurrenskraft för europeiska företag, bättre konkurrensvillkor och bättre tillgång till globala marknader är ledord i EU-kommissionens nya strategi för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. En stark bas- och tillverkningsindustri är en förutsättning för tillväxt och sysselsättning, menar man.

EU-kommissionen presenterade i veckan sitt meddelande om EU:s industripolitik för den närmaste framtiden. I meddelandet uppmanas såväl medlemsländer som EU att genomföra åtgärder för att stärka industrins konkurrenskraft.

En konkurrenskraftig bas- och tillverkningsindustri är avgörande för Europas välstånd. Den står för 80 procent av EU:s export, privata forskning och innovationer. Nästan vart fjärde jobb i den privata sektorn är ett industrijobb, ofta högkvalificerat. Dessutom skapar varje nytt jobb i tillverkningsindustrin mellan 0,5 och 2 jobb i andra branscher. Allt enligt EU-kommissionen.

Redan 2012 satte EU-kommissionen målet att industrins bidrag till EU:s BNP skulle vara 20%, detta är dock en bra bit från dagens 15%. Det finns enligt kommissionen många faktorer som bromsar tillväxten. Lägg till detta en utveckling med stigande energipriser i Europa och ett drastiskt ökat gap gentemot framförallt USA bara de senaste åren.

För att stärka industrins konkurrenskraft menar EU-kommissionen att EU måste bli bättre på att integrera industrins konkurrenskraft på alla politikområden. Det innebär ett mer företagsvänligt EU med enklare lagstiftning och effektivare förvaltning, enklare tillgång till marknader utanför EU, bättre förutsättningar för investeringar i innovation, resurseffektivitet, ny teknik och kompetens och tillgång till finansiering. EU:s inre marknad måste också stärkas genom:

• Bättre på infrastruktur,
• Ett förenklat, stabilt och förutsebart företags- och innovationsvänligt regelverk
• Integrerade kapitalmarknader
• Förbättra förutsättningar för utbildning och rörlighet över gränserna
• Fullbordande av den inre marknaden för tjänster

Vidare måste tillgång till energi och råvaror till ”överkomliga priser” säkras, och den stegvisa integrationen av europeiska företag i den globala värdekedjan underlättas.

Kommissionens nya strategi för en konkurrenskraftig bas- och tillverkningsindustri kommer att bli ett huvudnummer på EU-toppmötet i den 20-21 mars.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats