EU-kommissionens rapport om bemanningsdirektivet har kommit

26 mars 2014

Nyhet EU-kommissionen presenterade i fredags sin rapport om genomförandet i medlemsländerna av direktivet 2008/104/EC om bemanningsföretag. Översynen baseras på en bestämmelse i direktivet som anger att en sådan skall genomföras före den 5 december 2013.

Översynen har också förutsetts i kommissionens regelförbättringsagenda, REFIT. Syftet med översynen är att göra en analys av hur genomförandet skett i medlemsländerna och att utvärdera om några ändringar behöver göras i direktivet.

Kommissionen konstaterar att det i nuläget inte finns skäl att göra ändringar i direktivet. Däremot menar man att medlemsländerna i vissa fall
 
1. I allt för stor utsträckning utnyttjat möjligheterna till avsteg från likabehandlingsprincipen, och
2. Inte i tillräcklig omfattning givit bemanningsbranschen den roll som den förtjänar på en modern flexibel arbetsmarknad.
 
Kommissionen kommer nu att fortsätta att övervaka hur länderna tillämpar direktivet och inte backa för att inleda överträdelseförfaranden i de fall detta behövs. Man kommer också, om man identifierar hinder inom bemanningsbranschen för tillväxt och konkurrenskraft, att inom ramen för den europeiska planeringsterminen, komma med landspecifika rekommendationer.
 
Länk till rapporten och mer information finns här
 

 

Per Widolf Förhandlingschef
Mobil: 070-552 67 24
Arbete: 08-762 67 24
Email: per.widolf@industriarbetsgivarna.se

_HFA1308_web.jpg