Extra informationsträffar om yrkesintroduktion

24 september 2014

Nyhet Den 29/10 samt 30/10 anordnas informationsträffar på temat yrkesintroduktion i Göteborg och Karlstad. Industriarbetsgivarnas och IF Metalls gemensamma projektledare Ylva Häggblad informerar under mötena om bland annat avtalen, hur man anställer inom dessa och hur det nya ekonomiska stöd som infördes 2014 för denna typ av anställningar ser ut.

Anmälan till träffarna sker via mail senast en vecka innan mötet till Ylva Häggblad. Då avtalen bygger på en överenskommelse mellan parterna så ser vi gärna att ditt företag är representerat av både personalansvarig eller motsvarande, samt en representant för den lokala fackliga organisationen. 

Träffarna äger rum på följande tider och platser:
 
Göteborg, Svenskt Näringslivs kontor, Södra Hamngatan 53:
Onsdag 29/10 kl. 08.30-10.00
Onsdag 29/10 kl. 14.30-16.00
 
Karlstad, Svenskt Näringslivs kontor, Drottninggatan 21:
Torsdag 30/10 kl 09.00-10.30
 
Vi bjuder på kaffe och macka en halvtimme innan varje träff. 
 
Mer information kring avtalen om yrkesintroduktion finns här