Fack och arbetsgivare överens om åtgärder för ordning och reda i byggbranschen

14 februari 2014

Nyhet Sveriges Byggindustrier och Byggnads har skakat hand om två viktiga steg för sund konkurrens och motverkandet av svartarbete i branschen.

Efter flera månaders förhandlingar har arbetsgivare och fack därmed kommit överens om hur insynen och inflytandet ska öka när oegentligheter uppstår i långa entreprenörskedjor på en arbetsplats.  En partssammasatt arbetsgupp har arbetat i snart ett år för att lösa uppgiften.

– Vi skapar nu ett system som avlägsnar all eventuell oseriös verksamhet. Oseriösa aktörer ska inte ha något att hämta i vår bransch, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Lösningen innebär ökat fackligt inflytande eftersom det blir lättare för facket att kontrollera vem som verkligen är arbetsgivare på respektive arbetsplats. Huvudentreprenören får ett tydligare ansvar att hålla reda på vilka som finns på arbetsplatsen.

Lösningen ses av parterna som ett komplement till den nya lagen om Närvaroliggare och oannonserade arbetsplatsbesök från Skatteverket som Finansdepartementet presenterat som åtgärd mot svartarbete i byggbranschen, en lag som föreslås införas den 1 januari 2016. 

 – Byggbranschen ser en uppåtgående konjunktur efter många svåra år. Det är därför glädjande att vi gemensamt har undanröjt en konflikt som skulle blivit en rejäl broms i tillväxten med fallande sysselsättning och ökade kostnader som följd, avslutar Ola Månsson.