Granskning av småföretag i södra Sverige

28 januari 2014

Nyhet Arbetsmiljöverket inleder inom kort ett digert arbete där myndigheten ska granska inom tillverkningsindustrin, med fokus på mindre företag. Bland Industriarbetsgivarnas medlemsföretag är det framförallt SVEMEK-företag som kan komma att inspekteras.

Enligt Arbetsmiljöverket är antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar inom tillverkningsindustrin relativt högt, jämfört med snittet på arbetsmarknaden. Därför påbörjar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats av framförallt mindre företag i södra Sverige, inom kort.

Läs pressmeddelandet på Arbetsmiljöverkets webbplats

Cecilia Andersson Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-362 67 77
Arbete: 08-762 67 19
Email: cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se

_HFA0919_web.jpg