Hej Industrin! besöker basindustrin

14 maj 2014

Nyhet Den 16 och 17 maj öppnar nio av Sveriges industriföretag sina portar för barnfamiljer som är nyfikna på industrin och intresset är stort. Under besöken som går under namnet Hej Industrin! har 1500 intresseanmälningar kommit in. På fredag och lördag kommer vuxna och barn från sju år och uppåt bland annat få besöka några av Sveriges viktigaste basindustrier. Besökarna kommer att vara med om en annorlunda och spännande dag.

Barn som växer upp i Stockholm ser och möter inte industrin på samma sätt som tidigare generationer. Industrierna ligger idag ofta en bit bort och är inte en lika självklar del av stadsbilden. Därför väljer nu industriorganisationerna inom Svenskt Näringsliv att bjuda in familjer till Sveriges industrier.

Några av Industriarbetsgivarnas medlemmar bjuder in besökare under dagarna, dessa är:

Holmens pappersbruk Braviken i Norrköping
Här tillverkas papper av granved och återvunna papper i 100km/h med hjälp av avancerad teknik och stora maskiner.

LKAB i Kiruna
Följ med ner i gruvan och se hur man bryter järnmalm. Malmen kan sedan användas till att bland annat bygga broar.

Uddeholm i Hagfors
Uddeholm är världens största tillverkare av verktygsstål. Verktygsstålet används i allt ifrån tandborstar till bilar och mobiltelefoner.

Höganäs
På Höganäs tillverkas metallpulver som används till mycket, så som till exempel dörrlås och för att göra knivar vassa.

Industrierna är högteknologiska och låter barnen på nära håll får se var sakerna de använder i sin vardag kommer ifrån och hur de tillverkas.

Stockholmsbarn möter egentligen industrin varje dag, till exempel i form av filen på frukostbordet eller pappret i skolböckerna. Industrin har också stor betydelse för att skapa arbetstillfällen och bidrar till vår gemensamma välfärd. Basindustrins värde för svensk ekonomi är betydande och på många orter avgörande. Cirka 82 000 personer är sysselsatta i gruv-, sågverks-, massa-, pappers- och stålindustriföretagen inom Industriarbetsgivarna. Utöver detta uppskattas att mellan 200 000 - 400 000 jobb inom andra branscher är beroende av basindustrin.

Industrierna som öppnar sina dörrar i samband med Hej Industrin! är Scania, Kavli, Uddeholm, Höganäs, LKAB, Holmen, Arla, Saltå Kvarn och ArtaPlast.

Läs mer om Hej Industrin! på industrintarmatchen.se

Om Hej Industrin!
Initiativtagare till Hej Industrin! är rad industriorganisationerna inom Svenskt Näringsliv: Teknikföretagen, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, SveMin, Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, Byggnadsämnesförbundet, Grafiska Företagens Förbund, Skogs- och Lantarbetsgivarna, TEKO, Trä- och Möbelföretagen, EnergiFöretagens Arbetsgivare.