Välkommen till höstens regionträffar

13 augusti 2014

Nyhet I oktober är det dags för nya regionträffar. Denna gång kommer det att handla om yrkesintroduktion. Representanter från Industriarbetsgivarna, IF Metall och Arbetsförmedlingen kommer att vara på plats under seminariet.

Avtalen om yrkesintroduktion syftar till att stimulera industriföretagen att erbjuda ungdomar arbete och utvecklingsmöjligheter i sitt yrkesliv på svensk arbetsmarknad. För företagen innebär detta en möjlighet till att trygga framtida kompetensbehov inför kommande generationsväxlingar. Anställningen ger också rätt till visst ekonomiskt stöd. Avtalen har träffats mellan Industriarbetsgivarna och IF Metall, och för att avtalet ska kunna tillämpas krävs en lokal överenskommelse mellan parterna.

Under seminariet kommer innebörden av avtalen behandlas och exempel på hur dessa kan tillämpas presenteras. Under träffarna finns också utrymme för frågor och diskussioner.
 
Då avtalen bygger på en överenskommelse mellan parterna så ser vi gärna att ditt företag är representerat av både personalansvarig eller motsvarande, samt en representant för den lokala fackliga organisationen. Ett samarbete mellan de lokala parterna är nödvändigt för att nå framgång i det fortsatta arbetet med yrkesintroduktionsanställningar.
 
Tid: kl. 12-16. Regionträffarna inleds med lunch. Träffarna är kostnadsfria.
För mer information kring yrkesintroduktionsanställning klicka här.
 
Maila oss gärna i förväg om du har några särskilda frågor du vill ta upp!