IA mot nya höjder

3 oktober 2014

Pressmeddelande Det är svårt att tänka sig en hållbar värld utan papper för skriv- och tryckändamål, pappersförpackningar, hushållspapper, trävaror, energi och andra produkter som görs med den växande skogen som råvara. Redan idag är den hållbara bioekonomin en oumbärlig del av ekonomin.