Industriarbetsgivarna förstärker med egen kommunikationsavdelning – Per Braconier utses som kommunikationschef för Industriarbetsgivarna

2 oktober 2014

Pressmeddelande Per har på uppdragsbasis, via Skogsindustrierna, arbetat med kommunikation för Industriarbetsgivarna sedan starten årsskiftet 2012/2013.

Per kommer att ansvara för intern och extern kommunikation samt till detta kopplade frågor som rör medlemsorganisationerna och de anslutna medlemsföretagen. Per tillträder den 1 januari 2015.

- Det känns spännande och utmanande att få arbeta med arbetsgivarförbunden inom process-, byggnadsämnes-, och metallindustrin, säger Per Braconier. Jag tror stenhårt på industrins betydelse som jag känner starkt för. Kommunikation innebär för mig dialog och jag ser verkligen fram emot att få ta del av medlemmarnas frågor och synpunkter. Internet med sociala medier är viktiga verktyg för kommunikation och där har Industriarbetsgivarna bra förutsättningar att komma i direkt kontakt med medlemmarna.

Per Braconier kommer närmast från Skogsindustrierna där han varit kommunikationsdirektör sedan 2012. Dessförinnan så var Per informationsdirektör hos skogskoncernen Södra och ingick i dess koncernledning och han har även tidigare arbetat vid affärstidningen Dagens Industri som mångårig bevakare av processindustrin.

För frågor, vänligen kontakta:
Per Braconier, tfn 070-534 51 66
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, tfn: 070-316 72 55

_HFA4791_web.jpg