Industriarbetsgivarna och GS-facket får stöd för yrkesintroduktion

3 januari 2014

Pressmeddelande Arbetsmarknadsdepartementet har idag beviljat Industriarbetsgivarna, Trä- och Möbelföretagen och GS-facket 400 000 kr för att främja användningen av yrkesintroduktion inom träindustrin i Småland. För Industriarbetsgivarna är det främst sågverken som är i fokus för det aktuella projektet.

- Det känns bra att det nya yrkesintroduktionsavtalet inom sågverksindustrin kopplas ihop med ett utbildningspaket som är anpassat efter industrins behov. Det kommer att bidra till våra medlemsföretags kompetensförsörjning samtidigt som det erbjuder arbetslösa ungdomar utbildning och jobb, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Skogsindustrin är en viktig del av svensk basindustri. I Småland är en stor andel av industrins medarbetare direkt anställda inom skogsindustrin, till exempel 18 procent i Kalmar län.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Mårten Ericsson, rådgivare kompetensförsörjning, arbetsmarknad, Industriarbetsgivarna. Telefon 070-342 86 34.

Industriarbetsgivarna är en ny arbetsgivarorganisation bildad av Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK. Industriarbetsgivarna har sammanlagt 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda.

Mårten Ericsson Rådgivare, kompetensförsörjning arbetsmarknad
Mobil: 070-342 86 34
Arbete: 036-30 32 60
Email: marten.ericsson@industriarbetsgivarna.se

Mårten Ericsson.JPG