Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna söker chefekonom

7 oktober 2014

Nyhet Skogsindustriernas VD tillsammans med VD för Industriarbetsgivarna har beslutat att rekrytera en chefekonom (anställd av Skogsindustrierna). Syftet med rekryteringen är att adressera Skogsindustriernas och Industriarbetsgivarnas behov av ökad profilering och synliggörande genom att tydliggöra branschens roll i samhället, visa på hur politiska beslut påverkar industrins förutsättningar och arbeta för stärkt konkurrenskraft som grund för avtalsförhandlingar.

Mål

Målsättningen med chefekonomens arbete är att Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna har och anses hålla hög nivå inom relevant makroekonomisk materia och har förmåga att förmedla branschens utveckling och förutsättningar.

Det övergripande målet är att skogsindustrin och övriga branscher inom Industriarbetsgivarna upplevs företrädas av tung ekonomprofil i samarbetet med politiker, myndigheter, fackliga organisationer, media och allmänhet.

Chefekonomen förväntas ta naturlig plats och bli efterfrågad i samarbeten med Riksbanken, Konjunkturinstitutet, Medlingsinstitutet, Svenskt Näringsliv m fl.

Process- och skogsindustrin kan och ska göras betydligt mer synlig i samarbetet inom Industrirådet, särskilt Industrins ekonomiska råd.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter

•    Utveckla och leda arbetet på enheten om totalt tre personer
•    Omvärldsbevakning - ha överblick över marknads- och strukturutveckling i massa-, pappers-, och sågverksindustri
•    Vara kommunikativt språkrör– ensam, tillsammans eller som stöd till VD i Skogsindustrierna och IA
•    Kunna ta debatt – stärka profilen i ekonomiska frågor
•    Följa hur process- och skogsindustrins konkurrenskraft utvecklas och förutsättningarna för den, t ex valuta- och räntepolitik
•    Att tillsammans med kommunikationschefen driva ett aktivt opinionsarbete genom att skapa tyngd i debatten kring aktuella huvudfrågor
•    I samarbete med övrig organisation analysera och föreslå politiska incitament för stärkt konkurrenskraft
•    Genomföra/beställa konsekvensanalyser på valda remissers förslag
•    Vidareutveckla statistikframtagning med hänsyn till industrins utveckling, såsom nya produkter
•    Koordinera vid behov utveckling av statistiksystem för trävaror, massa och papper
•    Producera och förmedla ”Så går det för skogsindustrin”
•    Förmåga att fördela sin tid mellan Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna

Nedanstående punkter är särskilt betydelsefulla för Industriarbetsgivarna:
-    Marknads- och strukturutsikter
-    Lönsamhet
-    Konjunktur
-    Sysselsättningsprognoser
-    Bedömning löneutrymme
-    Produktivitetsutveckling
-    Arbetstidsanvändning

Kravprofil

Bakgrund och erfarenhet
•    Bakgrund som nationalekonom eller med liknande samhällsekonomisk profil
•    God kännedom om industrins (särskilt processindustrins) villkor och hur dessa påverkas av och avspeglas i makroekonomin
•    Ha viljan och förmågan att driva och delta i en ekonomisk-politisk debatt som beskriver och påverkar processindustrins villkor
•    Vara beredd att arbeta ”hands-on” med framtagning och presentation av statistikunderlag samt att arbeta med utredningar
•    Upplevas som allmänt engagerad i samhällsfrågor och är en stark opinionsbildare
•    Drivs av att förmedla komplexa samband till alla typer av publiker
•    Uppfattas som självklart trovärdig och kompetent inom huvudområdena (men gärna även inom bioekonomi och cirkulär ekonomi)

Personliga egenskaper
•    En naturlig presentatör med förmåga att berätta en historia och förmedla sammanhang
•    Utåtriktad med stor förmåga att bygga nätverk, etablera kontakter och vinna förtroende både internt och externt
•    Kompetent och tydlig ledare med förmåga att motivera och inspirera såväl den egna personalen som övriga medarbetare och ledningsgrupp
•    Integritet, tyngd och karisma
•    Driv och energi

Placering
På Storgatan i Stockholm

Rapportering
Chefekonomen rapporterar till Skogsindustriernas VD Carina Håkansson och har en viktig kontaktyta i Industriarbetsgivarnas VD Per Hidesten.

Ansökan

I denna rekrytering arbetar Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna tillsammans med Novare Executive Search. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta David Strömwall på +46 76 002 45 77 david.stromwall@novare.se eller Karin Hedenström på +46 704 16 39 12 karin.hedenstrom@novare.se.

Välkommen med din ansökan!

Information om Skogsindustrierna
Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 115 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorn inom organisationen Industriarbetsgivarna. Skogsindustrin sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 120 miljarder kronor (2013). Läs mer på www.skogsindustrierna.org

Information om Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna är en sammanslagning av Skogsindustriernas arbetsgivarverksamhet, Gruvornas Arbetsgivareförbund, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK. Tillsammans har nya Industriarbetsgivarna 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda. Mer information på www.industriarbetsgivarna.se.