Industriarbetsgivarnas engagemang i Teknikcollege

17 mars 2014

Nyhet Frågan om kompetensförsörjning blir allt hetare och ämnet har seglat upp som en av de mest avgörande faktorerna för våra företags konkurrenskraft och fortsatta utveckling.

För att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för ändamålsenliga utbildningar krävs allt mer samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Denna typ av samverkan är central inom Teknikcollege. Tillsammans skapar vi förutsättningar för våra medlemsföretag att vara med och påverka utbildningens innehåll och säkra framtida kompetensförsörjning, lokalt och regionalt.

På Riksföreningens Teknikcollege årsmöte valdes ny styrelse och Industriarbetsgivarnas VD Per Hidesten tar en styrelseplats. ”Tillsammans med parterna inom Industrirådet driver vi på utvecklingen av industrirelaterade utbildningar centralt”, säger Fredrik Gunnarsson, ansvarig kompetensförsörjning Industriarbetsgivarna. För att detta ska komma Industriarbetsgivarnas medlemsföretag till godo och för att säkra att framtida utbildning uppfyller företagens krav på kompetens krävs ett engagemang både regionalt och lokalt. Ellen Myrén Scott, Uddeholms AB och Lennart Jakobsson, Sunds Industrier representerar medlemsföretag som har ett långtgående engagemang i Teknikcollege.  

”Det är viktigt att det finns bra utbildningar för vår verksamhet. Vi vill ta ansvar för bygden och ungdomars utveckling, samtidigt som vi vill se efter vår egen kompetensförsörjning”, säger Ellen Myrén Scott, Uddeholms AB.
 
Hittills har IF Metall och Teknikföretagen som grundade Teknikcollege för snart tio år sedan varit de som har haft störst representation i olika grupperingar där företagen är i majoritet. Industriarbetsgivarnas strävan är att i ökad omfattning få representanter från våra medlemsföretag i dessa grupperingar, allt för att säkra våra branschers kompetensförsörjning på sikt. Ett exempel är att Industriarbetsgivarna arbetar för att etablera konceptet Teknikcollege i Malmfälten där våra gruvföretag blir viktiga aktörer.
 
”Jag skulle rekommendera andra företag att engagera sig i Teknikcollege, vi får bra kontakt med eleverna. Framförallt när vi tar emot praktikanter så bygger vi en bra relation med både skola och elever”, säger Ellen Myrén Scott, Uddeholms AB. 
 
”Vi har sett att vårt samarbete med Teknikcollege har gett resultat, vi har fått en högre kompetensnivå från de studenter som kommer från skolan”, säger Lennart Jakobsson, Sunds Industrier. 
 
Tveka inte att kontakta Industriarbetsgivarna vid frågor om Teknikcollege eller om utveckling av yrkesutbildning. Vi är tacksamma för er medverkan i dessa frågor.
 
Kontakt
Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjning inom Industriarbetsgivarna
Tel: + 46 (0)8 762 67 31  Mobil: + 46 (0)72 7446731
fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se
 
Läs mer om Teknikcollge här
 

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg