Jobba med lönen – nyhetsbrev om företagsnära lönebildning

25 mars 2014

Nyhet Nyhetsbrevet "Jobba med lönen" från Svenskt Näringsliv handlar om att sätta lön i företag. I nyhetsbrevet får du tips och erfarenheter från företagare som har något att berätta från sina företag.

Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna  har en viktig uppgift att få lönebildningen att fungera så bra som företag, medarbetare och parter förväntar sig. Desto fler företag som bestämmer sig för att sätta lönebildningen i företagen högt på agendan, desto bättre kommer lönebildningen totalt att fungera, vilket innebär konkurrenskraftigare företag och  fler nöjda medarbetare. Nyhetsbrevet ”Jobba med lönen” från Svenskt Näringsliv sprider inspiration, kunskap om hur praktiska tips hur företag arbetar med lönen som verktyg.

Nyhetsbrevet vänder sig i första hand till ansvariga för lönesättnings eller lönebildningsfrågorna i företagen och har alltid företagets perspektiv för ögonen. Även lönesättande chefer och HR-ansvariga läser nyhetsbrevet.
 
Du kan prenumerera på nyhetsbrevet här