Krisen är inte över på Kvarnsvedens pappersbruk

18 juni 2014

Nyhet Den centrala förhandlingen mellan Pappers och företagsledningen slutade, som Dala-Demokraten har berättat, i oenighet. Det handlade om övergången från sexskift till femskift, där Pappers krävde att det lokala avtalet, som säger sexskift, ska gälla.

De två senaste åren har personalstyrkan på Kvarnsvedens pappersbruk, Stora Enso, minskat från knappt 800 till närmare 500. I januari blev 64 personer uppsagda. Pappersmaskin 11 har stängts, sexskift har blivit femskift, personal har sagts upp. 

– Det är en väldigt stor omstrukturering och det är helt förståeligt att det blir oro, frustration och mycket diskussioner, säger Mikko Jokio, vd på Kvarnsvedens pappersbruk. 

Läs hela artikeln här