Med dialog kan vi förbättra lönebildningen

6 november 2014

DEBATT Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, och flera företrädare för fack och arbetsgivare inom industrin, bemöter utspel från kommunal i Dagens Industri.

Annelie Nordström och Lenita Granlund från Kommunal vill i en debattartikel (Di Debatt 3/11) att industrins parter ska komma tillrätta med löneskillnader mellan kvinnor och män som berör olika samhällssektorer. En bra utgångspunkt i deras resonemang är att vi är överens om att det är den internationellt konkurrensutsatta sektorn som ska bilda norm för löneökningarna i en avtalsrörelse. Utan en framgångsrik exportindustri som förmår konkurrera med omvärlden finns ju ingen välfärd att fördela.
 
Dock är det inte möjligt eller ens önskvärt att industrins parter ensamma ska kunna lösa dessa problem för hela samhället. Låt oss därför föra en dialog mellan industrin, Kommunal och andra parter. Vi tycker att den diskussionen bör komma till stånd så snart som möjligt. Det menar vi är en bättre och mindre konfrontatorisk väg att gå än att lasta över hela ansvaret på andra.