Medlemsuppgiftsinsamlingen stänger 21 februari

12 februari 2014

Nyhet Anmäl dina lönesummor och antal anställda från föregående år senast 21 februari på www.medlemsuppgift.se.

Om ni inte har anmält någon förändring har inloggningsuppgifterna mejlats till samma person som rapporterade in uppgifterna för 2013.

För frågor eller annan hjälp med inrapporteringen vänd er i första hand till supporten för medlemsuppgiftsinsamlingen:
Telefon: 08-505 559 50
E-post: support@medlemsuppgift.se