Ny gemensam kommunikationsorganisation för Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna

30 januari 2014

Pressmeddelande Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna slår ihop sina kommunikationsavdelningar till en gemensam. Förändringen gäller från och med den 3 februari 2014. Medarbetarna kommer att arbeta på båda arbetsplatserna.

Genom förändringen går organisationerna ett steg framåt från att samarbeta kring kommunikation till att skapa en gemensam kommunikationsavdelning för båda organisationerna. Genom den nya organisationen ges långsiktig möjlighet till större bredd och djup i arbetet. Samtidigt skapas en organisatorisk tydlighet och klarhet i resursfördelningen, samt ge bättre service till medlemsföretagen.

Industriarbetsgivarna bildades den 1 oktober 2012 genom en sammanslagning av arbetsgivarverksamheterna inom skogs-, stål- och gruvindustrin samt SVEMEK. Genom sammanslagningen dubblades medlemsföretagens resurser inom arbetsmarknadsfrågor. Samma idé ligger bakom bildandet av den nya kommunikationsavdelningen. Genom samarbetet skapas en kommunikationsavdelning med mer resurser samlat.

En gemensam kommunikationsavdelning är även en attraktivare arbetsplats. Djup och bredd i arbetsuppgifter är större. Det är långsiktigt positivt för utvecklingen av kommunikationsarbetet och inte minst dess medarbetare.

Kommunikation och opinionsbildning är avgörande för att organisationer inom Svenskt Näringsliv ska nå sina verksamhetsmål och stärka medlemsföretagens konkurrenskraft. Bildandet av den nya organisationen bidrar med ökad samverkan och närvaro mellan organisationer inom sfären.

Vilka personer ingår i den nya organisationen?
Den nya organisationen består i nuläget av totalt sex personer med följande roller:
Per Braconier, kommunikationsdirektör/kommunikationschef
Sandra Widh, kommunikatör – strategiska projekt
Karin Eriksson, press & PR
Camilla Hallgren, kommunikatör – webbansvarig
Hanna Widell, kommunikatör – webbredaktör
Elenore Petersson, kommunikatör - skolkontakter (Framtidsresan*)

*Till Framtidsresan ingår även tre guider som är heltidsanställda läsårsvis.

För mer information kontakta:
Per Braconier, kommunikationsdirektör Skogsindustrierna, 070-534 51 66