Ny industrigemensam broschyr om yrkesintroduktion

24 september 2014

NYHET Industriarbetsgivarna har tillsammans med Teknikföretagen och IKEM – Innovations och kemiindustrierna i samarbete med IF Metall tagit fram en broschyr med exempel på utbildnings- och handledningsplaner vid yrkesintroduktionsanställningar. Materialet är tänkt att fungera som inspiration och diskussionsunderlag för företag och fackliga representanter. Broschyren finns tillgänglig på webbplatsen.

Hösten 2010 slöt IF Metall avtal om yrkesintroduktion med Teknikarbetsgivarna, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, SVEMEK, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Gruvornas Arbetsgivareförbund. Syftet med avtalet är att bidra till att säkra industrins framtida kompetensförsörjning och ge ungdomar en effektiv start på yrkeslivet genom att de får utbildning och handledning i sitt nya arbete.

En yrkesintroduktionsanställning förutsätter att företaget och den lokala fackliga organisationen når en lokal överenskommelse om att tillämpa yrkesintroduktion vid företaget. Varje yrkesintroduktionsanställning ska förenas med handledning och en individuell utvecklingsplan ifråga om arbetsuppgifter och utbildnings- och introduktionsinsatser. Den industrigemensamma broschyren visar exempel på olika utbildnings- och handledningsplaner och ger förslag på diskussionspunkter att ta upp inför utformandet av en sådan plan i samband med en yrkesintroduktionsanställning. 
 
Klicka här för att öppna broschyren.

Mer information kring avtalen om yrkesintroduktion finns här.