Ny styrelse vald för Teknikcollege

12 mars 2014

Nyhet Vid årsstämman den 6 mars utsågs en ny styrelse för Teknikcollege. Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna valdes in som ledamot i styrelsen. Ny ordförande är Åke Svensson, vd Teknikföretagen.

”Jag är mycket glad för uppdraget och ser fram emot att tillsammans med styrelsen fortsätta arbetet för att stärka kompetensförsörjningen för svensk industri” sade nya ordförande Åke Svensson. Förutom ny ordförande valdes flera nya ledamöter in i styrelsen som representerar industrins parter samt näringslivs representanter från certifierade regioner. Samtliga har en hög kompetens inom området och de kommer tillsammans leda riksföreningen under 2014. 

Nyvalda ledamöter till styrelsen för Teknikcollege:
Åke Svensson, vd Teknikföretagen, ordförande
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, vice ordförande
Per-Erik Djärf, biträdande kanslichef Unionen
Peter Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
David Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen
Ulf Nordström, Komatsu Forest, Teknikcollege Bothnia
Anders Thelander, Borealis, Teknikcollege Göteborgsregionen
Anders Wäppling, IUC, Teknikcollege Norrbotten
Mattias Fornell, Falkenbergs näringsliv, Teknikcollege Halland 
Ulrika Johansson, Ericsson Borås, Teknikcollege Sjuhärad 
 
Teknikcollege har visat sig vara ett framgångsrikt koncept där utbildningsanordnare, kommuner och näringsliv på ett tydligt sätt samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Med målsättningen att höja utbildningskvalitén och säkra den svenska industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov har Teknikcollege genererat en historisk förändring inom det svenska utbildningsväsendet. Idag finns 27 certifierade Teknikcollegeregioner från norr till söder och mer än hälften av Sveriges kommuner arbetar med konceptet i någon form. Ca 2000 företag över hela Sverige engagerar sig i Teknikcollege genom att bland annat sitta i styrgrupper på lokal eller regional nivå. 
 
För mer information:
Frida Andersson
Riksföreningen Teknikcollege Sverige
frida.andersson@teknikcollege.se
070 650 29 03
 
Läs mer om Teknikcollege här

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg