Nyhetsbrev december

19 december 2014

Nyhet Nu finns Industriarbetsgivarnas nyhetsbrev för december publicerat på vår webbplats.

I detta nummer kan du läsa om följande:
 
  • Säkrare arbetsplatser – men mer behöver göras
  • Yrkesintroduktionsavtalen skapar flexibilitet och möjligheter
  • Konfliktvarsel slår mot konkurrenskraften
  • Fortsatt fokus på arbetsplatsförlagt lärande
  • Frukostseminarium om flexibelt och gränslöst arbete
  • Förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Att förebygga arbetsrelaterad stress, engelsk version
 
 
Läs nyhetsbrevet här.