Nytt nummer av Arbetsrätt och Arbetsmiljö

25 februari 2014

Nyhetsbrev Nu finns ett nytt nummer av vårt nyhetsbrev Arbetsrätt och Arbetsmiljö publicerad på vår webbplats.

I detta nummer belyser Industriarbetsgivarna lagar och förordningar 2013/2014. Vi berättar om en ny föreskrift från arbetsmiljöverket som behandlar förebyggande av ohälsa och olycksfall vid arbete arbete med ställningar och väderskydd. Vi tar även upp ett antal intressanta avgöranden från Arbetsdomstolen. Ytterligare berättar vi om datainspektionens avgörande angående slumpmässiga alkoholtester.

Vår fördjupningsartikel handlar om hur en arbetsgivare bör hantera en arbetstagares misskötsamhet. 

Läs nyhetsbrevet