Nytt nummer: Arbetsrätt och Arbetsmiljö

17 september 2014

Nyhetsbrev Nu finns ett nytt nummer av vårt nyhetsbrev Arbetsrätt och Arbetsmiljö publicerad på vår webbplats.

I detta nummer belyser Industriarbetsgivarna lagar och förordningar 2014. Nyhetsbrevet innehåller bland annat:

  • Ny Lagstiftning - Under sommaren 2014 har ett antal lagar trätt i kraft.
  • Utredning - Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
    (SOU 2014:55).
  • Domar från Arbetsdomstolen - Läs domen och vår kommentar: AD 2014 nr 48
  • Fördjupningsartikel - Olika moment vid prövning av saklig grund.


Läs nyhetsbrevet