Pappers varslar om sympatiåtgärder inom massa- och pappersindustrin

18 juni 2014

Nyhet Svenska Pappersindustriarbetarförbundet varslar om sympatiåtgärder kopplat till den konflikt som pågår mellan Almega och Service och kommunikationsfacket (SEKO). Stridsåtgärderna kommer att beröra medlemsföretag inom Industriarbetsgivarna om de träder i kraft.

Varslet innehåller två delar:

Blockad mot inhyrning av personal vid samtliga arbetsställen inom massa- och pappersindustrin i företag anslutna till föreningen Sveriges Skogsindustrier.
Strejk för medlemmar i Pappers som är anställda av bemanningsföretag anslutna till Almega och som är uthyrda till företag anslutna till föreningen Sveriges Skogsindustrier.
 
Stridsåtgärderna från Pappers träder i kraft onsdagen den 2 juli 2014 klockan 06.00 och kommer att gälla framåt och dras tillbaka när SEKO tecknar nytt avtal med Almega.
 
Pappers har sedan varslet lagts tydliggjort att det gäller blockad mot ”nyinhyrning”. 
 
Industriarbetsgivarna följer utvecklingen och återkommer vid behov med mer information.
 
Vid frågor; kontakta rådgivningen på 08-762 67 70 eller Gunnar Norbäck, avtalsansvarig, på 08-762 72 16.