SEKO varslar om strejk inom spårtrafiken

21 maj 2014

Nyhet SEKO varslade den 20 maj Almega Tjänsteförbunden om stridsåtgärder inom bransch spårtrafik från och med den 2 juni kl 03.00. Varslets omfattning berör endast persontrafik och godstrafik kommer inte att påverkas. Om parterna inte kommer överens finns det dock risk för att konflikten trappas upp och att gods- och varutrafiken kan komma att beröras. Industriarbetsgivarna följer utvecklingen av ärendet.