Seminarium om lönebildning och konkurrenskraft drog publik i Almedalen

2 juli 2014

ALMEDALEN ”Sverige tappar i konkurrenskraft – hur kommer vi till rätta med den osunda lönebildningen?”. Det var frågeställningen på Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens välbesökta seminarium på Industriområdet i Almedalen.

I samband med seminariet presenterades rapporten ”Tid för förändrad lönebildning” – en analys av industrins kostnadsläge och konkurrenskraft. Rapporten redogör dels för hur de svenska industriföretagens relativa kostnadsläge har förändrats under 2000‐talet, och dels analyserar möjliga förklaringar till utvecklingen.

Giertz och Säikkälä.jpg

Det konstateras bland annat att parterna både måste komma till rätta med de för höga reallöneökningarna och att det svenska arbetskraftskostnadsläget är besvärande högt i förhållande till i viktiga konkurrentländer. Den nominella löneökningstakten behöver därför vara obefintlig eller mycket låg framöver.

Paneldeltagarna diskuterade vad man kan göra åt problematiken och vikten av att återställa kostnadsläget genom flexiblare avtal och sundare löneuppgörelser.

- När inflation och växelkurser inte beter sig som prognoserna är det viktigt att ha hållbara avtal som tar hänsyn till osäkerheterna. Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen kommer arbeta för att få en samsyn hos parterna kring lönebildningsfrågorna, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

- Vi måste kräva av statsmakterna att Sverige har en inflationsnivå som stämmer med satta prognoser. Att jaga inflation är som att jaga sin egen svans; det förstärker bara det negativa, och vi har redan idag avtal som möjliggör flexibilitet på lokal nivå, säger Veli-Pekka Säikkälä vice förbundsordförande IF-Metall.Weihe.jpg

- I dagsläget ligger kostnadsnivån för svenska industriföretag omkring 10 procent högre än i exempelvis Tyskland. Läget är ohållbart och vi behöver komma fram till en lösning för att hantera det. Vi har växlat ner, men långt ifrån tillräckligt, säger Anders Weihe, chefsjurist och förhandlingschef Teknikföretagen.

Medverkade på seminariet gjorde Per Hidesten vd Industriarbetsgivarna, Anders Weihe, chefsjurist & förhandlingschef på Teknikföretagen, Robert Tenselius, ekonom på Teknikföretagen, Veli-Pekka Säikkälä, vice förbundsordförande, IF Metall, Johan Kreicbergs vd Kreicbergs Utredning & Opinion, samt Marie Giertz, chefsekonom på Svensk exportkredit, samt moderator Per Braconier, kommunikationschef Industriarbetsgivarna.

 

Se filmen från seminariet