Svensk exportindustri fortsätter att tappa marknadsandelar

19 februari 2014

Nyhet Exporten backade i fjol och svensk exportindustri tappar dessutom marknadsandelar. Högre arbetskostnadsökningar och kronförstärkning är huvudskälen till det. Det visar två ekonomiska rapporter, som nyligen publicerats.

I veckan publicerade Medlingsinstitutet sin årsrapport, exakt en vecka efter att Svenskt Näringsliv kommit med sin rapport om det ekonomiska läget. 

Det kommer hoppfulla signaler om ekonomisk återhämtning både här hemma och i omvärlden. Inte minst ökar förväntningarna på de svenska hushållens vars starkare ekonomi väntas skapa konsumtionsdriven tillväxt.
 
Tyvärr så ligger dock orosmolnen kvar över svensk exportindustri. Till den gruppen hör Industriarbetsgivarnas medlemsföretag med 82 000 sysselsatta inom gruv-, sågverks-, massa-, pappers- och stålindustrin respektive svetsmekaniska verkstäder.
 
Svenskt Näringsliv skriver att de Svenska exportföretagen fortsätter att tappa marknadsandelar på den globala marknaden. Den totala exporten från Sverige föll under 2013. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att exporten föll för det femte kvartalet i rad under det tredje kvartalet 2013. Exporttillväxten blir tyvärr svagare under närmaste åren jämfört med under tidigare konjunkturåterhämtningar. Detta beror delvis på att återhämtningen i omvärlden blir återhållsam enligt historiska mått. 
 
Kronförstärkningen har bidragit till att den svenska exporten de senaste två åren tappat marknadsandelar i något snabbare takt än tidigare. Totalt beror Sveriges försämrade kostnadsläge både på kronförstärkning och något högre arbetskostnadsökningar än i omvärlden. Det skriver Medlingsinstitutet. 
 
Mätt i volym så minskade Sveriges marknadsandel för export av varor och tjänster preliminärt med 3,3 procent i fjol. Vilket sätter landet i OECD:s bottenskikt. 
 
Läs gärna mer: