Teknikcollege Rikskonferens 2014

5 november 2014

Nyhet På torsdag är det dags för Teknikcollege årliga rikskonferens. Ni som inte har möjlighet att vara med kan följa programmet på stora scenen via webbsändningen på Teknikcollege hemsida.

Några av årets huvudtalare på konferensen är Åke Svensson, VD Teknikföretagen, Martin Lundstedt, vd Scania, Amelie von Zweigbergk, regeringskansliet. Syftet med konferensen är att fokusera på utveckling inom de industrirelevanta utbildningarna genom att skapa möten och nätverk mellan skola och industriföretag; mellan lärare, mellan utbildningsanordnare och mellan kommuner samt att inspirera och sprida goda exempel.
 
 
Praktiskt
Datum: 6 november 2014
Tid: kl. 08.30 – 16.15
Plats: Uppsala Konsert och Kongress,
Vaksala torg 1, 753 31 Uppsala
 
 
Industriarbetsgivarna arbetar mycket aktivt med Teknikcollege och är med i styrelsen för Riksföreningen Teknikcollege. Teknikcollege bygger på tio kriterier som industrin anser ska uppfyllas för att en utbildning för industrins behov ska vara bra. Kriterierna har valts ut utifrån de framgångsfaktorer som visat sig vara gemensamma nämnare på väl fungerande utbildningar med inriktning mot industrin.

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg