Uppsägning av avtal om konkurrensklausuler

25 augusti 2014

Nyhet Sedan år 1969 har det mellan Svenskt Näringsliv (då SAF) och nuvarande Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna funnits en överenskommelse angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i så kallade konkurrensklausuler i tjänsteavtal.

Samma överenskommelse har också antagits mellan Industriarbetsgivarnas ingående förbund och tjänstmannafacken. Med en konkurrensklausul avses här en klausul i ett avtal med syfte att begränsa en arbetstagares möjligheter att under fastställd tid efter anställningens upphörande ta befattning med verksamhet vilken konkurrerar med den tidigare arbetsgivarens verksamhet.

Sedan Svenskt Näringsliv sagt upp överenskommelsen för omförhandling, har även Industriarbetsgivarna sagt upp överenskommelse till upphörande den 31 maj 2015.

Vi informerar er om en framtida överenskommelsen blir aktuell.