Utveckla företaget med lönen - går det?

23 oktober 2014

NYHET Svenskt Näringsliv bjuder in till regionala lunchmöten med samtal om löner.

Många företagare vittnar om att de sammanpressade lönerna i Sverige skapar hinder för utveckling. Företagens möjligheter att använda lönen för att motivera medarbetare som gör ett bra jobb är små, när alla har i princip lika löner. Företagens möjligheter att expandera och öka resultaten hålls tillbaka. Och de höga ingångslönerna minskar företagens vilja att anställa unga och oerfarna och ökar trösklarna in på arbetsmarknaden. Vi tror att lönebildningen behöver utvecklas! Vad tycker du?
 

Vid varje tillfälle berättar företrädare för Svenskt Näringsliv om lönestrukturens betydelse för sysselsättning och jobben. Därefter följer ett företagsexempel där företag från regionen informerar om hur de arbetar med lönebildningsfrågorna. I anslutning till mötet som tar ca två timmar bjuds deltagarna på en gemensam lunch.
 
Här kommer de orter som kommer att besökas under 2014. Turnén fortsätter även 2015 med nya orter. För anmälan och mer detaljerad information om tid och plats, se www.svensktnaringsliv.se/kalendarium eller direkt till respektive region.
 
2014
Oktober
 
November 
   
December
2                    Malmö