Högaktuella frågor på seminarium

10 april 2014

Nyhet Balans i arbetslivet var temat på dagens välbesökta seminarium om flexibilitet, ledarskap och hälsa. Vår föreläsare Dan Hasson guidade oss genom ämnet och gav åhörarna konkreta tips och verktyg för att skapa hälsosamma organisationer. Vi fick även goda företagsexempel av Henrik Östberg från Boliden, Karin Hågfeldt och Eva Söfting från BillerudKorsnäs samt Turid Öhman från SSAB.

henrik_ostberg_smal.jpgOm seminariedagen

Dagens seminarium tog upp frågor kring hur man kan bejaka behovet av flexibilitet samtidigt som vi undviker de negativa effekterna och värnar om medarbetarnas hälsa.

Henrik Östberg, Senior vice president Corporate Responsibility på Boliden, berättade att företaget sedan lång tid har satsat på jämställdhetsarbete.

- Vi vill skapa en arbetaplats där medarbetarna upplever en flexibilitet och god balans i arbetslivet, säger Henrik Östberg. Vi jobbar för att skapa en situation där medarbetare ser sig själva som en del i värdekedjan,

Karin Hågfeldt, personalchef på BillerudKorsnäs och Eva Söfting, teknisk chef på BillerudKorsnäs Gruvön berättade om det kvinnliga utvecklingsprogram som de startat och haft stor framgång med.

- Programmet har gett mycket goda resultat i form av mer engagerade, mer motiverade och friskare medarbetare, säger Eva Söftling. Men förändring tar tid och man får ta små steg för att nå sina mål.

turid_ohman_ssabTurid Öhman, HR globala funktioner på SSAB pratade om den högpresterande organisationen och hur viktiga cheferna är som kulturbärarare och förebilder.

- För att klara av att vara en högpresterande organisation krävs tydlighet kring mål, förväntad prestation och feedback, säger Turid Öhman.  

Dan Hasson om ledarskap och vikten av hövlighet

Under eftermiddagen berättade Dan Hasson om att det idag ställs stora krav på ledarskapet i organisationer och att framtidens chefer behöver vara mer emotionellt mogna.

- Man ska dock komma ihåg att varje individ också har ett ansvar att bidra till en god arbetamiljö.

Dan Hasson berättade även om vikten av att vara hövliga mot varandra. Ökad hövlighet ökar motivationen, arbetsglädjen och tilliten till ledningen. En studie har visat att sjukfrånvaron minskade med hela 38 %, vilket drastiskt sänker företagets kostnader.

Han sammanfattade dagen med fyra punkter;

1) organisationer och företag behöver jobba systematiskt med arbetsmiljöfrågor
2) det är viktigt att följa upp resultaten i realtid
3) metoderna behöver vara anpassningsbara
4) det är viktigt att anpassa verktygen efter organisationen och dess medarbetare

Läs och ladda ned presentationerna (pdf)
Se bilder från seminariet

Tack alla som medverkade och för ett intressant och inspirerande seminarium!