Vad krävs för att utveckla svensk industris konkurrenskraft?

29 december 2014

Nyhet Den frågan försöker vi svara på under Industridagen 2015 som genomförs i Södertälje den 5 februari. Politiker, näringslivsföreträdare, fackliga ledare och myndighetspersoner samlas för att diskutera hur svensk industri ska stärka sin konkurrenskraft.

Förmiddagsseminarium (från kl. 09.30)
• Från telekomkris till nu – svensk industri efter 2000
• Är det möjligt? Teknik som radikalt förändrar industrin
• NY Industrialisering – utmaningar för SME
• En växellåda på 60 min. Den digitala tillverkningens nästa steg.

Eftermiddagsprogram (från kl. 11.30)
• Sverige som industriland
• Industrins jämställdhetspris
• Vad vet svenska folket om industrin?
• Industri i USA och Tyskland

Medverkar gör bland annat:
Stefan Löfven, statsminister
Leif Johansson, styrelseordförande Ericsson, Astra Zeneca
Michael Block, Tysklands ambassadör
Mark Brzezinski, USAs ambassadör
Jane Walerud, entreprenör
Annie Lööf, partiordförande (C)

Anmälan
Anmäl dig här senast 29 januari 2015

Program
Ta del av hela programmet

Varmt välkommen till Industridagen i Södertälje!

Industridagen arrangeras av Industrirådet (industrins parter för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft).

Om Industridagen
Industridagen är Sveriges viktigaste evenemang om samverkan för svensk industris konkurrenskraft.

Industrin är ryggraden i den svenska ekonomin. Sverige har en avancerad industri med världsledande företag inom en lång rad branscher som skapar jobb, tillväxt och välfärd i hela landet.

Det årliga evenemanget Industridagen inbjuder till dialog och diskussion med de som kan påverka utvecklingen inom industrin – ledande personer inom politik, samhälle och industri. Under dagen lyfts intresset för konkurrenskraftsfrågor och för att diskutera industrins långsiktiga utmaningar – och deras lösningar.

Tidigare års evenemang