Välkomna till en dag om kompetensförsörjning!

19 augusti 2014

Nyhet Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, SveMin och Skogsindustrierna arrangerar den 16 oktober en dag om kompetensförsörjning. Syftet med dagen är att diskutera aktuella frågor inom området kompetensförsörjning.

Programpunkterna baseras på förra årets utvärdering och på medlemsföretagens önskemål. Programmet behandlar frågor som alla är viktiga för medlemsföretagens långsiktiga kompetensförsörjning. Alla personer i våra medlemsföretag med ansvar för och intresse av frågor som rör kompetensförsörjning är välkomna. Vi ser fram emot en givande och inspirerande dag! Välkomna med anmälan enligt nedan. Sista anmälningsdag är 1 oktober.

Dag: 16 oktober 2014
Tid: 09.00-16.30
Plats: Jernkontorets Hus, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

Anmäl dig här senast 1 oktober.

Mer information: 
 

 

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg